Bestuur

Algemene gegevens Doarpsbelang Aldegea,  Idzegea en Sânfurd

Bestuur

  • Miek Hehenkamp (voorzitter)
  • Fokkelina Dijkstra (penningmeester)
  • Akkelien Reitsma (notulist)
  • Jacob van der Meer (algemeen bestuurslid)
  • Cor Steenbeek (algemeen bestuurslid)
Scroll naar boven