Verenigingen

Sport en spel

Kunst & cultuur en vrije tijd

Overige verenigingen en organisaties

 • Doarpsbelang Aldegea, Idzegea en Sânfurd, www.oudega-swf.nl, doarpsbelang.ais@gmail.com
 • Recreatiestichting, recreatiestichting@gmail.com
 • Oranjeferiening Aldegea Idzegea en Sânfurd, Facebookpagina Oranjevereniging Oudega swf, oranjeverenigingoudegaswf@gmail.com
 • Oudega Promotie
 • Stichting Sânfurd, www.sanfurd.nl, stichtingsanfurd@gmail.com
 • KBS Klaver Fjouwer, basisschool, www.klaverfjouwer.frl, klaverfjouwer@palludara.nl
 • Ouderraad Basisschool Klaver Fjouwer
 • Protestantse Gemeente Oudega (SWF) c.a., www.pgoudegaswf.nl, info@pgoudegaswf.nl
 • PKN Jeugd en Jongerenwerk
 • Begrafenisvereniging de Laatste Eer
 • Dorpshuis It Joo, www.itjoo.nl, info@itjoo.nl
 • Stichting Doris Mooltsje, www.dorismooltsje.nl
 • Fûgelwacht Aldegea, Idzegea en Sânfurd, vogelbescherming
 • 3D-team
 • Middenstandsvereniging Oudega 
Scroll naar boven