18 oktober 2023 – Algemene ledenvergadering Doarpsbelang

Woensdag 18 oktober 2023 om 20.00 uur vindt de jaarlijkse Algemene ledenvergadering van Doarpsbelang Aldegea, Idzegea en Sânfurd plaats in It Joo. Op de agenda staat o.a. het thema Wonen. Jan Provoost (beleidsadviseur wonen gemeente Súdwest-Fryslân) zal die avond aanwezig zijn. De volledige agenda wordt in de Nijsljochter van september gepubliceerd. Graag tot 18 oktober!
Scroll naar boven